Fundusz emerytalny

OWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY

Otwarty Fundusz Emerytalny (OFE) jest osobą prawną posiadającą odrębną masę majątkową w stosunku do instytucji ją zarządzającej, czyli Powrzechnego Towarzystwa Emerytalnego. Oznacza to, ze PTE nie może przeznaczyć środków zgromadzonych w OFE na pokrycie swoich kosztów czy inwestycji

Głównym przedmiotem działalności OFE jest gromadzenie środków pieniężnych pochodzących ze składek ubezpieczeniowych i inwestowanie ich na rynku finansowym z przeznaczeniem na wypłatę emerytur.

Członkowie funduszu nie mogą kożystać ze środków zgromadzonych na ich indywdualnych kontach w OFE. Kapitał zostanie wypłacony w momencie wykupienia emerytury dożywotniej w Zakładzie Emerytalnym lub w momencie nabrania prawa do renty inwalidzkiej.