Emerytura indywidualna z gwarantowanym okresem płatności

Emerytura indywidualna z gwarantowanym okresem płatności

Emerytura indywidualna z gwarantowanym okresem płatności - specyficzna forma emerytury indywidualnej, która zawiera gwarancję wypłacania świadczenia przez określony z góry czas (minimum 10 lat). Jeśli ubezpiezony umrze przed upływem określonego okresu płatości, wówczas jego świadczenie jest wypłacane wskazanej osobie