Wysokość emerytury z ZUS

EMERYTURA

Emerytura zwana dawniej rentą starczą, to świadczenie pieniężne dla osób, które osiągnęły wiek emerytalny, tzn ze względu na wiek nie posiadają już zdolności pracy zarobkowej, albo utraciły ją w znacznym stopniu. Do przejścia na emeryturę wymagany jest odpowiedni wiek emerytalny oraz odpowiedni staż pracy.

System emerytalny to system ubezpieczeń społecznych przeznaczony dla osób, które osiągnęły wiek emerytalny.

Istnieją dwa podstawowe systemy emerytalne:

  • System repartycyjny - osoby aktywne zawodowo opłacają składki, które są przeznaczane na finansowanie bieżących emerytur.
  • System kapitałowy - każdy pracownik odkłada pieniądze na swoje indywidualne konto w funduszu emerytalnym, który później będzie wypłacał świadczenia.

Możliwe jest również rozwiązanie mieszane, które zmniejsza ryzyko, związane z danym sposobem finansowania.