Trzy filary

TRZY FILARY

I filar
Jest obowiązkowy. Wpłacone składki kierowane są na wypłaty emerytur dla obecnych świadczeniobiorców. Natomiast na koncie każdego ubezpieczonego ZUS ewidencjuje składki i odpowiednio je waloryzuje. Dla osób mających moniżej 50 lat i urodzonych przed dniem 1 stycznia 1999r ustala sie kapitał początkowy. Zebrany na koncie ZUS kapitał składkowy stanowić będzie podstawę oblicznia w przyszłości emerytury.

II filar
Jest obowiązkowy i finansowany kapitałowo. Składki wpływają na konto ubezpieczonego w otwartym funduszu emerytalnym. Przyrost wartości środków na rachunku następuje dzięki wpłatom kolejnych składek a także w wyniku realizowanej przez fundusz polityki inwestycyjnej. Zgromadzony kapitał w OFE będzie podstawą do obliczenia emerytury wypłacanej z Zakładu Emerytalnego.

III filar
Dobrowolna forma oszczędzania. W ramach tego filaru tworzone są pracownicze programy emerytalne.