Wpływ podatków na decyzje

System podatkowy obejmuje podatki obciążające podatników , a ponadto relacje, które zachodzą między obciążeniami. Dla sprawnego funkcjonowania każdej gałęzi gospodarki ma znaczenie rodzaj i wysokość stosowanych podatków.

Znaczące kwestie są w relacjach między podatkiem od dochodów os. fizycznych a  prawnych. Przychody pozostające w przedsiębiorstwach o charakterze działalności gospodarczych są rozliczane, jaki dochody od panów i pań prawnych, pomimo to dochody te dzielone już między udziałowców podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od panów i pań fizycznych. Przy takim opodatkowaniu nie udaje się uniknąć obciążenia akcjonariuszy w przy tym zmniejsza się pula środków przeznaczonych na inwestycje.

Teraz na rynku gospodarczym opodatkowaniu podlegają dane wyniki ekonomiczne, szczególnie zyski i obroty. Podatkami obejmuje się oddzielnie osobno istotnie każdy majątek produkcyjny, płace pracowników, nieruchomości.

Wszelki typ opodatkowania jest obciążeniem dla firm gospodarczych, istotnie każdy podatnik zdaje sobie całkowitą sprawę z konieczności opodatkowania. Mądrość tegoż systemu ma polegać na umiejętnym wykorzystywaniu podatków w ten sposób, żeby nie rujnowały kieszeni podatników i jednocześnie ujemnie wpływały na rozwój gospodarczy. Złe wyniki systemu podatkowego to nie wyłącznie obciążenia dla firm gospodarczych, też i rozregulowanie samego systemu, poprzez nieobecność właściwych proporcji obciążeń podatkowych na dane czynniki wytwórcze.

Postanowienia tyczące się przekształceń ciężaru opodatkowania muszą wziąć pod uwagę relacje między potrzebami budżetu a tym, co motywuje aktywność gospodarczą. Dopiero wtedy można odpowiednio ustalić ciężar opodatkowania.

W najprostszej klasyfikacji podatki dzielimy na:

Pośrednie

Bezpośrednie (dochodowe)

Znaczące kwestie są w relacjach między podatkiem od dochodów panów i pań fizycznych a podatkiem dochodowym od panów i pań prawnych. Przychody pozostające w przedsiębiorstwach o charakterze działalności gospodarczych są rozliczane, jaki dochody od panów i pań prawnych, pomimo to dochody te dzielone już między udziałowców podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od panów i pań fizycznych. Przy takim opodatkowaniu nie udaje się uniknąć obciążenia akcjonariuszy w przy tym zmniejsza się pula środków przeznaczonych na inwestycje.