Emerytura bardzo ważnym pojęciem dla każdej osoby czynnej zawodowo

Chyba nikomu nie trzeba tłumaczyć, że emerytura jest okresem w naszym życiu, w czasie którego będziemy się mogli cieszyć z pieniędzy odkładanych przez cały okres pracy zawodowej. To odkładanie odbywa się nie tylko za pomocą instytucji państwowej, ale także i niezależnego funduszu emerytalnego. Co jeszcze wiadomo o emeryturze?

Oczywiście nie ma na tym świecie za łatwo. Aby móc otrzymywać emeryturę, po pierwsze koniecznie trzeba mieć wypracowaną odpowiednią ilość lat. Drugim z koniecznych warunków jest przekroczenie wieku emerytalnego. Ten w przypadku mężczyzn wynosi 65, a kobiet 60 lat. Gdy uda się nam spełnić oba warunki, spokojnie możemy udać się do ZUS lub KRUS i zgłosić chęć przejścia w stan zawodowego spoczynku. Tam obliczona zostanie kwota naszego comiesięcznego świadczenia.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest chyba najbardziej znaną w Polsce instytucją, która obraca środkami wpływającymi ze składek na ubezpieczenia społeczne. Jako że instytucja ma zasięg i charakter ogólnokrajowy, może mieć z nią styczność praktycznie każdy. Oczywiście osoby te muszą być pracownikami najemnymi lub żyć z działalności gospodarczej o charakterze pozarolniczym. Składki w przypadku ZUS wpłaca się comiesięcznie, w kwocie odpowiadającej części przyznanego w pracy etatu. W dzisiejszych czasach obciążenie pracy w pełnym wymiarze godzin wynosi ponad osiemset złotych.

Jeżeli ktoś jest rolnikiem i tym samym trudni się z działalności rolniczej, spokojnie może skorzystać z usług drugiej instytucji ogólnokrajowej. Oczywiście chodzi o KRUS i proponowane przez niego składki na ubezpieczenia społeczne. Z racji na fakt, że rolnicy na ogół bywają znacznie mniej majętni, wysokość świadczenia jest znacznie niższa od składek stosowanych przez ZUS. Jego konkretna wysokość w głównej mierze zależy od ilości posiadanego i uprawianego gruntu.

Jeszcze jednym z narzędzi zbierania na emeryturę są fundusze emerytalne (OFE). Te wybiera się dobrowolnie, a ich zadaniem jest obracanie części naszych składek społecznych i powiększanie kwoty zabezpieczenia na starość.