Emerytura indywidualna

Emerytura indywidualna

Emerytura indywidualna - jest to podstawowe świadczenie emerytalne. Jest wypłacane dożywotnio przez zakład emerytalny. Podstawą wypłaty są pieniądze, zaoszczędzone przez daną osobę w otwartym funduszu emerytalnym w ramach płacenia obowiązkowych składek. Ostatnia wypłata jest w miesiącu, w którym zmarł ubezpieczony.