Emerytura małżeńska z gwarantowanym okresem płatności

Emerytura małżeńska z gwarantowanym okresem płatności

Emerytura małżeńska z gwarantowanym okresem płatności – rodzaj emerytury małżeńskiej. Jeżeli oboje małżonkowie umrą przed zakończeniem gwarantowanego okesu płatności, świadczenie jest wypłacane do końca okresu gwarancji wskazanym osobom.