All posts by admin

Emerytura małżeńska

Emerytura małżeńska

Emerytura małżeńska – po śmierci jednego z małżonków emeryturę otrzymuje drugi współmałożonek. W takim przypadku wypłacane świadczenie nie może być niższe niż 60% emerytury, którą otrzymywali wcześniej oboje małżonkowie.